WEBSHOP

Produkter » Software - Rip » RIP Software for Qres » QRES ColorGate f/ QRES F-160/200

QRES ColorGate f/ QRES F-160/200 Tip en ven

Special Edition


Vores vare nr : QRESW10002
Producent vare nr: SW-1-0001

 

Garantiforhold:
Der ydes 1 års produktgaranti på hardwaren, fra fakturadato.
Garantien er on-site og omfatter alle reservedele, kørsel samt tekniker løn.
Garantien gælder kun såfremt der har været anvendt originale QRES forbrugsartikler eller produkter anvist af QRES eller EWJ.
NB! Printhoveder og UV-lamper er forbrugsartikler og derfor IKKE omfattet af den almindelige produktgaranti.

For disse gælder følgende:
Printhoveder: 1 år - Gælder udelukkende for elektroniske fejl.
Garantien omfatter IKKE printhoveder ødelagt ved ridser som følge af påkørsel eller anden fysisk påvirkning ej heller problemer med indtørrede dyser opstået som følge af ved mangelfuld daglig vedligeho
Den gennemsnitlige levetid for printhovederne er ca. 10.000 m2 / 100.000 ml.

UV lamper: Garanti 3 måneder eller 300 driftstimer.
Den gennemsnitlige levetid for UV lamperne er ca. 500 driftstimer / 7.500 m2 ved 100% kapacitet.


Serviceaftaler:
Efter udløb af standard 1 års garanti kan der tilkøbes EWJ serviceaftale.

1) Total service - Standard produktgarantien fortsætter uændret.
Pris 8% af kontaktsummen pr. år - Aftalen kan forlænges.
2) Spareparts only - Omfatter alle reservedele excl. printhoveder og UV lamper.
Kørsel og teknikerløn faktureres efter forbrug.
Pris 5% af kontaktsummen pr. år - Aftalen kan forlænges.

Alle serviceaftaler/forlængelse af garantier skal aftales senest 30 dage før udløb af igangværende garantiforhold. Serviceaftaler faktureres og betales forud for periodestart.


Arbejdsmiljø forhold:
Jeres interne arbejdsmiljø er vigtigt.
QRES blæk er en sammensat kemisk blanding der kræves udluftning/ventilation for at opretholde tilfredsstillende arbejdsforhold i produktionslokalerne.
Rekvirer Datasheet her: mail@ewj.as
Disse forhold er individuelle krav blandt andet afhængig af lokalernes størrelse, antal driftstimer, lokalets eksisterende ventilation samt lokalets øvrige anvendelse.
Luften fra vacuum pumpen bør under alle omstændigheder bortledes fra lokalet.
For at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø og at gældende vilkår er overholdt bør I kontakte det lokale arbejdstilsyn.
http://arbejdstilsynet.dk/da

Beskyttelse af øjnene mod lampernes UV lys:
Blækket i printeren hærder ved hjælp af UV lys.
Ved drift af maskinen bør man undgå at se direkte ind i UV lamperne.
Gælder specielt hvis der arbejdes med broen i hævet stilling (bridge hight extension).
Det anbefales derfor at anvende de medleverede UV-lysreducerende briller.
I modsat fald risikeres generende og skadelig "svejse-øjne"effekt.
http://www.netdoktor.dk/ojne/svejseojne_sneblindhed.htm


Bevægelige dele:
QRES UV printere er alle konstrueret med forskellige sikkerhedsforanstaltninger og switches m.v. der træder i kraft ved uventet fysisk motor modstand og derved overbelastning på motorens elektronik.
På trods af dette bør man altid iagttage og behandle alle bevægelige dele med stor forsigtighed og respekt.


Vedligeholdelse:
Følg altid den udleverede producentvejledning vedr. daglig- og periodisk vedligeholdelse af udstyret.

 
Alle priser er i DKK ekskl. 25% moms
Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt prisændringer